סדנת בניית תוכנית עבודה

סדנה זו נועדה לצייד את המנהל בכלים פשוטים ויעילים לבניית תוכנית עבודה איכותית ויישומה בשטח בקלות ובפשטות.

פירוט הקורס

  • יצירת משפך ערכים-חזון-תוכנית עבודה-ביצוע-למידה.
  • מהי תמונת העתיד שלנו ?
  • תוכנית עבודה כמשקפת ערכים וחזון ארגוני.
  • שלבי בניית תוכנית עבודה ומטרות אופרטיביות .
  • מדידה אפקטיבית של ביצועים ארגוניים.
  • הנעה לשינוי- תקשורת , הצגה והטמעה של תכניות עבודה בדרך אפקטיבית.
  • הנעה, מוטיבציה, שכנוע ופוליטיקה ארגונית בתהליכי שינוי ושיפור ארגוניים.

פרטים על הארגון/חברה


או צור ארגון/חברה חדשה

כתובת למשלוח החשבונית

פרטי נרשם

Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp Share to LinkedIn LinkedIn Share to Google+ Google+