גיבוש וניהול צוות

סדנה זו מיועדת למנהלים אשר מעוניינים להרחיב ולשכלל את יכולותיהם כמנהלים בתחום ניהול הצוות וגיבוש הצוות, ציוות יעיל של עובדים ומשימות ויצירת תקשורת אפקטיבית בעבודה. 
ניהול צוות בצורה יעילה דורש ידע וניסיון רבים ובקורס זה נקנה לכם את כל הידע הדרוש על מנת לצבור את הניסיון הדרוש בצורה נכונה.

פירוט הקורס

o       מודל טיפוסי מנהלים לפי אדיג'ס ובניית צוות ניהולי מנצח
o       עתודות מנהלים מא' ועד ת'- מדיניות, איתור, גיוס והכשרת מנהלי העתיד בארגון
o       בניית 'צוות מנצח'- גישות עכשוויות לאיתור, גיבוש, והפעלת צוותים קבועים, אד-הוקיים, מטריציוניים וגמישים.

הערה- סדנה זו יכולה לבוא כחלק מתכנית פיתוח מנהלים מלאה ורחבה יותר או לעמוד בפני עצמה

פרטים על הארגון/חברה


או צור ארגון/חברה חדשה

כתובת למשלוח החשבונית

פרטי נרשם

Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp Share to LinkedIn LinkedIn Share to Google+ Google+