סדנת ערכים וחזון ארגוני

סדנה זו מיועדת להנהלות ומנהלים בארגון (דרג ביניים ומעלה) אשר מעוניינים לדון בערכים המובילים את הארגון/מחלקה ולבנות חזון איכותי, משמעותי ובר-קיימא אשר יתרום לרתימה, מיקוד ובהירות בפעילות הארגונית

פירוט הקורס

מדוע חזון ?
ערכים כמשקפים של תרבות ארגונית וכבסיס איתן לחזון ארגוני איכותי
משפך ערכים-חזון-תכניות עבודה-ביצוע-למידה

מהי תמונת העתיד שלנו ?
תהליך דיון אסטרטגי ובנייה משותפת של חזון ארגוני
גזירת תכניות עבודה ומטרות אופרטיביות מתוך החזון
מדידה אפקטיבית של ביצועים ארגוניים
הנעה לשינוי- תקשורת , הצגה והטמעה של חזון ארגוני בדרך אפקטיבית

פרטים על הארגון/חברה


או צור ארגון/חברה חדשה

כתובת למשלוח החשבונית

פרטי נרשם

Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp Share to LinkedIn LinkedIn Share to Google+ Google+