קורס חשבשבת

הכרת תוכנת הנהלת החשבונות ומלאי "חשבשבת", והשימוש בה.

פירוט הקורס

  • הקמת חברה חדשה והגדרות חברה, הגדרת קודי מיון.

  • בניית כרטיסי חשבון, פקודות יומן, אפשרויות חיפוש כרטיסי חשבון, הגדרת סוגי תנועה, הפעלת פקודות סטורנו.

  • הפקת כרטסות , אינדקסים ודוחות, הפקת מאזן, התאמת בנק, דו"ח מע"מ.

  • שיווק ומלאי, הפקת חשבונית מס, קבלה וזיכויים, ניהול מלאי, יתרות פתיחה, כרטסת פריט ויתרות מלאי

פרטים על הארגון/חברה


או צור ארגון/חברה חדשה

כתובת למשלוח החשבונית

פרטי נרשם

Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp Share to LinkedIn LinkedIn Share to Google+ Google+