קורס ניהול פרויקטים Ms Project

הקורס מיועד לתת כלים למנהלי פרויקטים, מהנדסי תעשייה וניהול, מנהלי פיתוח, אנשי תכנון ובקרה וכל משתמש אחר אשר במסגרת עבודתו נעזר בפונקציות מתוך תוכנת MS-Project.

פירוט הקורס

 • תהליכי ניהול פרויקט – מבוא לניהול פרויקטים
 • תוכנת MS PROJECT – יכולות המערכת.
 • מבנה התוכנה
 • הכרה עם תפריטי התוכנה.
 • תכנון פרויקט חדש – פעילויות, הקמת הפרויקט בתוכנה וחקירתו.
 • תכנון עלויות
 • תרשים גאנט – שליטה במסך הגאנט, מיקוד תצוגה למשימה.
 • תכנון רשת פעילויות Pert – יצירה והצגה
 • פרויקט חדש, מאפייני הפרויקט
 • הגדרת תזמון לפרויקט
 • ניהול תצוגה – מיון וקיבוץ נתונים בתצוגה, סינון מידע בתצוגה
 • עיצוב הפרויקט – משך הפעילויות, קשרים בין הפעילויות
 • ניהול משאבים – הגדרת משאבים, הקצאת משאבים לפרויקט, יצירת תלות בין פרויקטים.
 • מעקב ההתקדמות ותזמון מחדש
 • תכנון מול ביצוע

  הזמנת הדרכה אישית / פנים ארגונית על ידי מיטב המרצים. יש לנו כיתת המחשבים ניידים כך שניתן להפוך כל חדר לכיתת מחשבים.

פרטים על הארגון/חברה


או צור ארגון/חברה חדשה

כתובת למשלוח החשבונית

פרטי נרשם

Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp Share to LinkedIn LinkedIn Share to Google+ Google+